AKTUALITY

MANUÁL PROVOZU VNITŘNÍCH SPORTOVIŠŤ:
Česká komora fitness vydala manuál provozu vnitřních sportovišť, podle kterého se Dům sportu Brno bude řídit.
Věříme, že je  ve spolupráci s vámi dokážeme dodržovat a vytvoříme společně bezpečné prostředí pro cvičení.

https://komorafitness.cz/aktualne-od-1-9/

Průběžně budeme aktualizovat dle vládních opatření, která se neustále mění, ale zatím vždy k lepším podmínkám.